เซ็นทรัล จันทบุรี

199 หมู่ 7 ถ.ตรีรัต ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
039 600 555
https://www.facebook.com/CentralChanthaburi/