โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร

651/1 ถ. เจริญสุข ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
055-867160
https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleKamphaengphet/