สถานีกลางบางซื่อ

336 ซอยกำแพงเพชร 2 ถนนเทอดดำริ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย