บริษัท ลิกซิล(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

1/6 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน กม.32 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
02-901-4455