เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100