อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก

22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2511-5066-77
0-2512-2670, 0-2512-2670
tidep@depthai.go.th