เซ็นทรัล ภูเก็ต

เลขที่ 74-75 หมู่ 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ถนน วิชิตสงคราม ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
 

080-146-5557,076-291111#1220
krekkachai@central.co.th