China International Exhibition Center

6 N 3rd Ring Rd E, Chaoyang, Beijing, China
+86 10 8460 0000
guoxiuwei@ciec-expo.com