สำนักงานใหญ่ JIB COMPUTER GROUP

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
02-791-2000 ต่อ 0
02-791-2020