อาคารเพิร์ล แบงค็อก

1177 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02 080 1739