เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
044 001 555