สวนอุทยานจุฬา 100 ปี ถนนบรรทัดทอง

ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ระหว่างซอยจุฬาลงกรณ์ 9 กับถนนบรรทัดทอง