เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

ถนนพระรามที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
02-021-9999
https://www.facebook.com/CentralPlazaMahachai/