ช่างชุ่ย ChangChui

462 ถนน สิรินธร แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
081 817 2888
https://www.facebook.com/ChangChuiBKK/