ร้าน 320SP

681 ถนน ประชาธิปก แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02 861 4320
https://www.facebook.com/320SP%20/