ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่

Punnakan Road, Kho Hong, 90110 Hat Yai, Thailand
074 289 900
https://www.facebook.com/ICCHatYai/