เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช

8, 9/8 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
075 803 333
https://www.facebook.com/CentralplazaNakhonsithammarat