อาคาร อิตัลไทย ทาวเวอร์

2034 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
02-716-0100-4
02-716-1201