สวนหลวงสแควร์

57 ซอย จุฬาลงกรณ์ 12,แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน,กรุงเทพมหานคร 10330
02-214-5235
https://www.facebook.com/Suanluang-Square-854935401247075/