เดอะ สตรีท รัชดา

139 ถ.รัชกาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400