เซ็นทรัล ระยอง

99,99/1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
033 013 333
www.facebook.com/CentralPlazaRayongFanpage/timeline