การบินไทย สำนักงานใหญ่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-545-1000
https://www.facebook.com/ThaiAirways.TH/timeline