โรบินสัน ร้อยเอ็ด

เลขที่ 137 หมู่ที่3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043 540 811-24
043 540 888
https://www.facebook.com/pages/Robinson-Department-Store/392612533487