โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02 656 04444
intercon@ihgbangkok.com
www.facebook.com/ICBangkokDining