เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่

Central Embassy 1031 Ploenchit road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
02 119 7777
marketing.centralembassy@centralembassy.com
https://www.facebook.com/centralembassy