บิ๊กซี พิษณุโลก

ที่อยู่: 939 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5522-1200-14
โทรสาร: 0-5522-1220
sgm.phitsanulok@bigc.co.th