ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000