เมเจอร์ซีนีเพล็ก รัชโยธิน

อาคารเมเจอร์ รัชโยธิน 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
02 515 5555
https://www.facebook.com/MajorGroup