เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

30/39-50 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน นนทบุรี 11000
0-2555-1000
https://www.facebook.com/themallgroup