บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ศูนย์กลางสวนอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เลขที่ 999 หมู่ 11 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20280
0-3848-0444
+66-38480505
support@spi.co.th