แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา 90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
(66) 0-3877-1111
(66) 0-3877-1200
www.facebook.com/Pacificparksriracha?ref=nf