สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร . 0-2345-1000
โทรสาร. 0-2345-1296-99
information@off.fti.or.th
https://www.facebook.com/ftifan