องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

Technopolis, Klong 5, Rangsit, Pathum Thani, Thailand 12120
02 577 9999
wathit@nsm.or.th
https://www.facebook.com/NSMthailand