สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 2 อาคาร ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนลำปาง-เด่นชัย ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
โทรศัพท์: 0 5426 5022 - 3
โทรสาร: 0 5426 5024
lp_ops@moc.go.th
www.facebook.com/pages/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง/189543141103685