บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด

บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด 999 ถนน สุขุมวิท. ตำบลสำโรงเหนือ, อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270
0-2756-8217-9 , 02 756 8217 ต่อ 2714
0-2384-1343
olarn_kit@imperialplaza.co.th
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C/191788374176407