สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
0-5311-2668-9
0-5311-2670
cm_ops@moc.go.th
http://www.facebook.com/oca.chiangmai