หอการค้าไทย

เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
02- 622-1860-75
02-622-1879 , 02-225-3372
tcc@thaichamber.org
http://www.facebook.com/ThaiChamber