กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)

44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
1169 , +66 2507 7999 , 0-2507-6111
0-2547-5361
tiditp@ditp.go.th
https://www.facebook.com/pages/DITP/113695508767683