กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

สำนักวิชาการ  ชั้น 2  อาคารสวนกีฬา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
โทรศัพท์/โทรสาร  02-591-8567
 
มือถือ : 086-325-7615
 
เว็บไซด์ http://www.natherbexpo.com
 
http://www.dtamsc.com/
 
02-591-8567