Beijing jimei exhibition Co.,Ltd.

6 / f, shengjie business building, no.16 building, xiba, Beijing
+86-10-8625 9008, +86-10- 8625 7099