สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 711 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-227832
kkfti.ok@gmail.com