กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (DIT)

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0-2507-6111 , 0-2507-5530
โทรสาร : 0-2547-5361