สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
043 236 571