กรมทรัพย์สินทางปัญญา

44/100 ถนน นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ประเทศไทย 11000
เบอร์โทรศัพท์: 0-2547-4621 ถึง 25