สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

559/2 Praditmanutham rd. Wangthonglang Bkk
02-5141315-6
02-5141370
webmaster@vpathai.org
https://www.facebook.com/groups/125230494185964/