อีเวนท์ 77 จังหวัด
งานอีเวนต์ ,เทศการ ,งานประจำปี

วันวิสาขปุรณมีบูชา

อัพเดทเมื่อ : 29 เมษายน 2562 14:18:25
เปิดชม : 207
 • จัดเเสดงวันที่ :
  18 - 20 พฤษภาคม 2562
 • ประเภทงาน :
  กิจกรรม/งานการกุศล
 • สถานที่ :
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 • จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
วันวิสาขปุรณมีบูชา
 
วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2562
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 

     ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันวิสาขปุรณมีบูชา ตักบาตร ฟังธรรม ภาวนาอานาปานสติ ศิลป์ศีลภาวนา เวียนเทียน วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2562 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 
     วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ช่วง 1 เช้า : บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา ชั้น 1 โถงกิจกรรม
 • เวลา 08.00 น. ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย โดยพุทธทาสภิกขุ
 • เวลา 08.45 น. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล 5 และศีล 8
 • เวลา 09.00 น. ปรารภธรรมในหัวข้อ “วันวิสาขบูชา” โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม
 • เวลา 09.30 น. เวียนเทียนประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ
 • เวลา 10.00 น. ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล
 • เวลา 11.00 น. พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา ฆราวาสร่วมทำวัตร สวดมนต์บทพิเศษ ปฏิจจสมุปบาท
 • เวลา 12.00 น. ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมว แบบชาวสวนโมกข์
      ช่วง 2 บ่าย : เจริญสมาธิภาวนา ฟังธรรมยามบ่าย และร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • เวลา 09.00 - 15.30 น. วันแห่งสติกับหมู่บ้านพลัม (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น 2 ห้องปฎิบัติธรรม
 • เวลา 13.00 - 15.30 น. ศิลป์ศีลภาวนา ร่วมเรียนรู้ธรรมะ และพัฒนาสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา ผ่านงานอาสาด้วยฝีมือตนเองกับ 3 กิจกรรม ได้แก่ ดอกบัวและกุหลาบใบเตยภาวนา, ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย, ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น 1 โถงกิจกรรม
 • เวลา 13.30 - 15.30 น. สวนโมกข์เสวนา หัวข้อเสวนา “พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลุกกิเลสให้ตื่นจากกิเลส” (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น 1 สโมสรธรรมทาน
     ช่วง 3 เย็นค่ำ : สวดมนต์ เวียนเทียน รอบค่ำ เพ็ญภาวนาหลังพระอาทิตย์อัสดง ชั้น 1 ลานหินโค้ง
 • เวลา 16.00 - 17.30 น. ฟังธรรมบรรยาย โดยพุทธทาสภิกขุ และสมาธิภาวนา ทำวัตร สวดมนต์บทพิเศษ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
 • เวลา 17.30 - 18.00 น. ปรารภธรรม โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม
 • เวลา 18.00 - 18.30 น. เวียนเทียน ประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ
 • เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมเพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค ชั้น 1 โถงกิจกรรม
      วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
 • เวลา 09.00 น. ทำวัตรเช้า สมาทานศีล 8
 • เวลา 10.00 น. ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนา โดยพระเครือข่ายสวนโมกขพลาราม
 • เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 13.00 น. อานาปานสติภาวนา
 • เวลา 17.00 น. ปานะ และกิจส่วนตัว
 • เวลา 18.30 น. ทำวัตรเย็น
 • เวลา 19.00 น. ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนา โดยพระเครือข่ายสวนโมกขพลาราม
 • เวลา 22.00 น. พักผ่อน
     วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
 • เวลา 04.00 น. สัญญาณระฆัง
 • เวลา 04.30 น. ทำวัตรเช้า
 • เวลา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า และกิจส่วนตัว
 • เวลา 07.30 น. ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนา โดยพระเครือข่ายสวนโมกขพลาราม
 • เวลา 10.00 น. พิธีอาจารยบูชาพุทธทาสภิกขุ
 • เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
งานอีเวนท์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit