ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) เชียงราย

อัพเดทเมื่อ : 4 มกราคม 2560 15:41:12
เปิดอ่าน : 20659

ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) เชียงราย  Cherntawan International Meditation Center
คำว่า “เชิญตะวัน” หมายถึง “เชิญธรรมะมาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต” ธรรมะเป็นดั่งดวงตะวัน เมื่อดวงตะวันอุทัยขึ้นมาความมืดก็อันตรธานไป ฉันใด เมื่อธรรมะอุบัติขึ้นมาในใจของผู้ใด ความหลงก็ปลาสนาการไป ฉันนั้น ไร่เชิญตะวัน จึงเป็นดั่งรมณียสถานในการฝึกตนเพื่อก้าวพ้นจากความมืดมนอนธการของชีวิตและบรรลุสู่ภาวะ “โชติช่วงดั่งดวงตะวัน” 

 

ความเป็นมา
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่านว.วชิรเมธี)  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” (International Meditation Center) รมณียสถานแห่งนี้ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๑๗ บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเน้ือที่กว่า ๑๗๐ ไร่ 
 

นอกจากเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ยังเป็นที่ตั้งของ
๑. สำนักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย
๒. สถาบันวิมุตตยาลัย
๓. มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์)

 
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีการจัดอบรมหลักสูตรสมาธิภาวนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ ๒ ครั้ง ทั้งแก่ผู้สนใจกลุ่มใหญ่ (๒๐๐ คนขึ้นไป) หรือแก่ผู้สนใจกลุ่มย่อย (เฉพาะหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรทางธุรกิจ ๕๐ คนขึ้นไป) โดยมีหลักสูตรที่หลากหลายให้เลือก ดังต่อไปนี้
 • สำหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร ๑ วัน
 • สำหรับนักเรียน-นักศึกษาหลักสูตร ๒ วัน
 • สำหรับธุรกิจ-ข้าราชการหลักสูตร ๓ วัน
 • สำหรับประชาชนทั่วไปหลักสูตร ๔ วัน
 • สำหรับชาวต่างชาติหลักสูตร ๗ วัน
 • สำหรับบรรพชิตหลักสูตร ๙ วัน

สถานที่ตั้ง  ๒๑๗ ม. ๒๕ บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ 
โทร ๐๘๔-๙๑๕-๖๑๔๖, ๐๘๗-๐๘๐-๗๗๗๙ http://raicherntawan.com/

การเดินทาง จากหอนาฬิกาเมืองเชียงรายถึงไร่เชิญฯประมาณ 30 กม. ใช้เส้นทางพหลโยธิน ถึงสี่เเยกที่ไปอ.เทิงให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนน 1020 จนเลยสามแยกห้วยสักให้สังเกตุทางขวามือจะมีป้ายและสามเณรองค์น้อยบอกทางไปไร่เชิญตะวันInformation Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit