วัดกุฎีดาว (Wat Khudeedao)

อัพเดทเมื่อ : 26 ตุลาคม 2559 15:10:48
เปิดอ่าน : 5128
วัดกุฎีดาว (Wat Khudeedao)

     วัดกุฎีดาวตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศตะวันออก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์พระระฆังเป็นประธานของวัด ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานเป็นพระอุโบสถพระวิหารตั้งอยู่ด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน มีกำแพงล้อมรอบพระอารามทั้งหมด ทางด้านทิศเหนือของเจดีย์ประธานนอกกำแพงมีตำหนักกำมะเลียนซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้นตั้งอยู่ 

     วัดกุฎีดาวไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารชัดเจนเกี่ยวกับประวัติการสร้าง มีแต่เพียงข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2254 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศในขณะที่ดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราช
 
     จากการศึกษาทางด้านโบราณคดีพบว่าวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่องราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310

 

 


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit