วัดพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม

อัพเดทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2558 14:33:41
เปิดอ่าน : 4064
วัดพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม เป็นปูชนียสถานเก่าเเก่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีพระโสณะและพระอุตตระเป็นสมณฑูต ได้เดินทางมาประกาศศาสนา ที่นครปฐมเป็นครั้งแรกเมื่อราว พ.ศ. 300 เดิมสร้างเป็นสถูป โบราณทรงบาตรคว่ำเป็นอินเดียต่อมา ร.4  ทรงผนวชได้ธุดงค์มานมัสการและเมื่อทรงลาผนวชได้โปรดให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่หุ้มองค์เดิมสูงถึง 120 เมตรพร้อมสร่้งวิหารทิศและคตพระระเบียงโดยรอบ ต่อมา ร.5 ทรงสร้างหอระฆังและประดับกระเบื่องจนสำเร็จ ร.6 ทรงให้ปฎิสังขรณ์พระวิหารหลวงเขียนภาพพระเจดีย์องค์เดิมและภาพต่างๆไว้ที่ผนังด้านใน ร.7 ทรงโปรดให้สร้างพระอุโสถใหม่ เป็นที่ประดิษฐานขพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พุทธศานิกชนทั่งโลกได้มาเคารพสักการะ โดยทุกปีทางวัดได้จัดให้มีงานนมัสการองค์พระขึ้นในช่วงขึ้น 12 ค่ำ ถึง แรม 5 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครปฐม ..คลิกชมภาพบรรยากาศงาน
 
 
ประวัติองค์พระ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิด ราชวรมหาวิหาร มีองค์พระปฐมเจดีน์เป็นปูชนีสถานที่สำคัญ เป็นจุดรวมของทั้งสามสถาบัน ทั้ง ชาติ ศาสนา และมหากษัตริย์ไว้เป็นหนึ่งเดียวเป็นพระเจดีย์เก่าแก่รวมกันอยู่
3องค์ คือ 
 
 • องค์ที่ 1 เป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำสูง 18 วา 2 ศอก สร้างเมื่อ พ.ศ.296 สมัยพระโสณเถระ พระอุตตรเถระ มีอายุกว่า 2233 ปี เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยสุวรรณภูมิ
 • องค์ที่ 2 เป้นเจดีย์ทรงปราง สูงเท่านกเขาเหิน 42 วา 2 ศอก สร้างเมื่อ พ.ศ. 569 สมัยพญากง พญาพาน สร้างเพื่อบูชาพระคุณ มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ภายใน ในสมัยทวาราวดี
 • องค์ที่ 3 เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ พระเจ้าอยู๋หัวรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างครอบเจดีย์ทรงปรางค์ของเดิมไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2396 มีความสูงถึง 120 เมตร 
 
 
ประวัติพระร่วงโรจนฤทธิ์  ในสมัยที่พระเจ้าอยู๋หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระยศเป็นสมเด็จพระยุพราช ได้เสด็จต้นค้นโบราณสถานมณฑลฝ่ายเหนือ ได้พบพระพุทธรูปจมอยู่ในวิหารในวัดเมืองศรีสัชนาลัย มีลักษณะงดงาม จึงอัญเชิญมากรุงเทพและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงโปรดให้เจ้าฟ้ากระพระยานริศราฯ ทำรูปหุ่นขี้ผึ้งปฎิสังขรณ์ ปั้นให้เต็มองค์ เป็นพระปางห้ามญาติ หล่อด้วยโลหะเสร็จแล้วจึงอัญเชิญไปประดิษฐานที่ซุ้มวิหารทิศตรงกับบันไดใหญ่ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2458 ทรงถวายพระนามว่า พระร่วงโรจนฤทธิ์  ศรีอินทราทิตย์ ธรรมโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร สูง 12 ศอก 4 นิ้ว และพระอังคารของรัชกาลที่ 6 ได้บรรจุในฐานพระนี้ด้วย

 
การเดินทาง จากถนนเพชรเกษม (4) เพียง 55 กิโลเมตรจากวงเวียนใหญ่  ให้เข้าทางถนนเทศาจะสะดวกตรงไปอย่างเดียวก็จะเห็นองค์พระ 
 
 


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit