อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เขาวัง

อัพเดทเมื่อ : 16 กันยายน 2556 14:25:39
เปิดอ่าน : 8292

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือเขาวัง


พระนครคีรี เป็นพระราชวังที่ประทับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็น พระราชวังฤดูร้อนโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)เป็นแม่กองในการก่อสร้างโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2403 ภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่นห้องบรรทม ห้องอาบน้ำ ห้องทรงหนังสือ และมีหอดูดาวไว้เป็นสัญญลักษณ์ให้ชาวเรือชาวประมงในอดีตอีกด้วย เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานที่เที่ยวที่สำคัญของเพชรบุรีซึ่งถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี เพราะเมื่อเข้าสู่ เมืองเพชรบุรี  สิ่งที่จะได้เห็นโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล  คือ เขาวัง ซึ่งมีเจดีย์และ อาคารสีขาวสะอาด เขาวังเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรีตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร เดิมเรียกว่า เขาสมนหรือเขาคีรี

เขาวังเปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
ค่าเข้าชมภายในวัง 20 บาท + ค่ารถรางขึ้นและลงเขาวังคนละ 40 บาท หรือจะเดินทางขึ้นลงเองก็สะดวกพอสมควร

อีกทั้งทุกๆ ปีของช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีงานเฉลิมฉลองพระนครคีรี มีการแสดงต่างๆ ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม และการจุดพลุดอกไม้ไฟ ในเวลากลางคืน โดยจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นระยะเวลา 10 วัน 10 คืน

พิกัด GPS  13.10995,99.934405

**ด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามถ่ายรูปนะครับ**

 


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit